GIỜ LỄ TẠI GIÁO XỨ

Thứ 2, 3, 4, 6: 18h15Thứ 5: 18h30 (Lễ Thiếu Nhi, đầu tháng Chầu Mình Thánh trước Thánh lễ)
Thứ 7: 18h30 (Lễ Chúa Nhật)
Chúa Nhật: – Sáng: 7h30 – Chiều: 17h00
Xem Giờ lễ chi tiết: tại đây

Ý cầu nguyện tháng 10/2019

Xin Chúa ban mùa xuân truyền giáo cho Giáo hội

Xin Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi Giáo hội mùa xuân truyền giáo.

THÁNG MÂN CÔI

Theo dõi trên Facebook

Bản đồ đường đi đến Giáo xứ