GIỜ LỄ TẠI GIÁO XỨ

Thứ 2, 3, 4, 6: 18h15Thứ 5: 18h30 (Lễ Thiếu Nhi, đầu tháng Chầu Mình Thánh trước Thánh lễ)
Thứ 7: 18h15 (Lễ Chúa Nhật)
Chúa Nhật: – Sáng: 7h30 – Chiều: 17h00
Xem Giờ lễ chi tiết: tại đây

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 3.2020

Ý truyền giáo: Cầu cho các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc được kiên trì trung thành với Tin mừng và phát triển trong sự hiệp nhất.

RADIO TGP HÀ NỘI

Theo dõi trên Facebook

Bản đồ đường đi đến Giáo xứ