GIỜ LỄ TẠI GIÁO XỨ

Thứ 2, 3, 4, 6: 18h15Thứ 5: 18h30 (Lễ Thiếu Nhi, đầu tháng Chầu Mình Thánh trước Thánh lễ)
Thứ 7: 18h30 (Lễ Chúa Nhật)
Chúa Nhật: – Sáng: 7h30 – Chiều: 17h00
Xem Giờ lễ chi tiết: tại đây

Ý cầu nguyện tháng 11/2019

Cầu cho việc đối thoại và hòa giải tại Đông Phương: Xin cho Phương Đông, nơi các tôn giáo đã ra đời và là nơi các dân tộc chia sẻ môi trường sống như nhau, nảy nở tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

Theo dõi trên Facebook

Bản đồ đường đi đến Giáo xứ