Giới thiệu Giáo xứ

GIỜ LỄ TẠI GIÁO XỨ

Thứ 2, 3, 4, 6: 18h15 – Thứ 5: 18h30
Thứ 7: Thánh lễ 18h30 (Lễ Chúa Nhật)
Chúa Nhật: – Sáng: 7h30 – Chiều: 16h30
Chúa Nhật tại Giáo họ: Vĩnh Ninh (Tuần 1), Vĩnh Thịnh (Tuần 2), Tự Khoát (Tuần 3), Ngọc Hồi (Tuần 4).
Xem Giờ lễ chi tiết:
tại đây

Ý cầu nguyện tháng 3/2019
Ý chung: 

Xin cho quyền lợi của các Kitô hữu được nhìn nhận.

Cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu, cách riêng các cộng đoàn đang bị bách hại, để họ nhận ra Chúa luôn ở với họ và quyền lợi của họ được nhìn nhận.

THÁNG THÁNH GIUSE

Theo dõi trên Facebook

Bản đồ đường đi đến Giáo xứ