GIỜ LỄ TẠI GIÁO XỨ

Thứ 2, 3, 4, 6: 18h15Thứ 5: 18h30 (Lễ Thiếu Nhi, có Chầu Mình Thánh trước Thánh lễ)
Thứ 7: 18h15 (Lễ Chúa Nhật)
Chúa Nhật: – Sáng: 7h30 – Chiều: 16h30
Xem Giờ lễ chi tiết: tại đây

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05.2023

Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội

Tháng Đức Mẹ

Trong tháng này, để kính Đức Mẹ, các tín hữu sẽ đọc kinh Cầu Đức Mẹ, kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ.

RADIO TGP HÀ NỘI

Theo dõi trên Facebook

Bản đồ đường đi đến Giáo xứ