GIỜ LỄ TẠI GIÁO XỨ

Thứ 2, 3, 4, 6: 18h15Thứ 5: 18h30 (Lễ Thiếu Nhi, đầu tháng Chầu Mình Thánh trước Thánh lễ)
Thứ 7: 18h30 (Lễ Chúa Nhật)
Chúa Nhật: – Sáng: 7h30 – Chiều: 18h00
Xem Giờ lễ chi tiết: tại đây

Ý cầu nguyện tháng 6/2019

Xin cho các linh mục dấn thân liên đới với những người nghèo một cách mạnh mẽ, bằng đời sống khó nghèo và khiêm hạ.

Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và các Linh mục

TRỰC TIẾP – Thánh Lễ Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên nhận dây Pallium tại Roma

Theo dõi trên Facebook

Bản đồ đường đi đến Giáo xứ