Cha chính xứ Giuse Nguyễn Cường Khang

Linh mục chính xứ GIUSE NGUYỄN CƯỜNG KHANG * Sinh năm: 04 – 09 – 1979 tại Giáo xứ Tân Độ * Lễ Quan thầy: Lễ Thánh Giuse (19/3) * Ngày 08 – 9 – 2015: Thụ phong Linh mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội * Từ 12/12/2016 – 01/12/2021: Giám quản Giáo xứ......

Cha nguyên chính xứ Antôn Trần Duy Lương

Linh mục AN-TÔN TRẦN DUY LƯƠNG * Sinh năm: 06 – 01 – 1961 tại Nam Định * Lễ Quan thầy: Lễ Thánh An-tôn (13/6) * Ngày 21 – 9 – 1995: Thụ phong Linh mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội * Từ 1996 – 1998: Giúp xứ Vĩnh Trị * Từ 1999 –......

Cha nguyên chính xứ Phaolô Nguyễn Trung Thiên

Linh mục PHAO LÔ NGUYỄN TRUNG THIÊN * Sinh năm: 23 – 9 – 1956 tại Hà Nội * Từ 1998 – 2002: Học Thần học Công giáo tại Dòng Don Bosco – Sài Gòn * Từ 9/2002 – 6/2003: Học tập tại Tu Hội Nhà Chúa – Sài Gòn * Từ 7/2003 – 8/2004: Giúp việc tại......

Cha nguyên chính xứ Giuse Nguyễn Văn Tuyền

  Linh mụcGIUSE NGUYỄN VĂN TUYỀN   * Sinh năm: 22 – 11 – 1961 tại Bái Đô, Phú Xuyên, Hà Nội* Lễ Quan thầy: Lễ Thánh Giuse (19/3)* Ngày 08 – 12 – 1987: Thụ phong Linh mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội* Từ 2006 – 04/2012: Chính xứ Giáo xứ Đồng Trì*......

Cha nguyên chính xứ Phêrô Bùi Ngọc Tuấn

Linh mục PHÊRÔ BÙI NGỌC TUẤN * Sinh ngày: 10 – 7 – 1959 tại Hàm Long, Hà Nội * Thụ phong linh mục ngày 21/9/1995 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội do ĐHY Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng * Từ 5/1996 – 12/2000: Giúp mục vụ tại Giáo xứ Đồng Trì, Nam Dư......

Cha nguyên chính xứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh

Linh mục GIUSE MARIA VŨ THANH CẢNH * Sinh 12/12/1955 tại  * Thụ phong linh mục ngày 8 – 12 – 1987. * Từ 12/1987 – 1995: Chính xứ Giáo xứ Đồng Trì * Từ 1995 – 12/2000: Chính xứ Hàm Long, kiêm nhiệm Chính xứ Đồng Trì * Từ 12/2000 – 2007: Chính xứ......

Cha Anrê Trần Quang Lãng (+)

Linh mục (+) ANRÊ TRẦN QUANG LÃNG * Sinh 13/3/1903 tại Công Xá, Lý Nhân, Hà Nam * Thụ phong linh mục ngày 12 – 4 – 1975. * Từ 1979 – 1987: Quản xứ Đồng Trì * Qua đời: 27 – 4 – 1989       Cha Anrê Trần Quang Lãng là người......

Cha xứ Phêrô Nguyễn Tiến Hóa (+)

Linh mục (+) PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HÓA  * Sinh ngày: 15 – 5 – 1915 tại Phú Mỹ, Hà Tây * Thụ phong Linh mục: 09 – 06 – 1943 * Chính xứ Giáo xứ Đồng Trì năm 1952 * Qua đời: 11 – 11 – 1985. An táng tại Giáo xứ Đồng Trì Cha......

Cha xứ Phêrô Maria Nguyễn Khổng Tú (+)

Linh mục (+) PHÊRÔ MARIA NGUYỄN KHỔNG TÚ  * Sinh ngày: 1904 tại Trác Bút, Duy Tiên, Hà Nam * Thụ phong Linh mục: 06 – 04 – 1935 * Chính xứ Giáo xứ Đồng Trì năm 1947 * Qua đời: 25 – 06 – 1952. An táng tại Giáo xứ Đồng Trì Cha Phêrô......