Thế giới và Giáo hội đang rất cần Chúa Thánh Thần – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

ĐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Ga 20, 19-23) 40 ngày sau Đại lễ Phục Sinh, Giáo hội long trọng cử hành mầu nhiệm cao cả Chúa về Trời, tiếp liền sau đó, lời cầu nguyện sau đây vang lên một cách tha thiết không chỉ một lần trong một ngày mà cả thẩy chín ngày nhiều lần:......

Lời cầu nguyện rất thời sự của Chúa Giê-su – Chúa nhật VII Phục sinh năm – Năm B

Khi đến giờ rời bỏ thế gian mà về cùng Đức Chúa Cha, Chúa Giê-su đã cầu cùng Đức Chúa Cha cho các môn đệ nhiều điều, nhưng lời van xin tha thiết và cũng thời sự nhất là: Xin cho chúng được hiệp nhất nên một. “Xin cho chúng nên một”. Chúa Giê-su hằng muốn các môn đệ......

Được thánh hiến – Chúa nhật VII Phục sinh – Năm B

Nói đến “thánh hiến” chúng ta thường nghĩ ngay đến những người sống ơn gọi tu trì, tức là linh mục và tu sĩ. Thực ra, ơn gọi thánh hiến là ơn gọi chung cho mọi tín hữu. “Thánh hiến” là được dâng cho Chúa và thuộc về Ngài, để trở nên giống như Chúa......

“Hiện diện – Vắng mặt” – Lễ Thăng Thiên – Năm B

Sau khi kể lại việc các môn đệ trực tiếp chứng kiến Chúa Giê-su rời khỏi các ông và được đem lên trời Thánh sử Lu-ca đã ghi lại: Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ. Chúng ta hơi ngạc nhiên vì tâm trạng các môn đệ có......

Chúa lên Trời, việc dưới đất kết thúc, sứ mạng mới khai mào – Lễ Chúa Giê-su Lên Trời – Năm B

Theo các sách Tin Mừng mô tả, sau khi Chúa Giê-su sống lại, Người đã “tỏ mình đang sống” với bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê và bà Sa-lô-mê, những người phụ nữ đến viếng mộ Chúa cùng với các môn đệ của Người. Vào những ngày sau khi sống lại, Chúa Giê-su......

Chúa Giê-su dạy cách yêu – Chúa nhật VI Phục sinh – Năm B

Tình Yêu! Đây là một đề tài rất quen thuộc và rất phổ biến đối với thời đại chúng ta. Cuộc sống cần tình yêu, nhân loại cần tình yêu, mỗi người sống trong cuộc đời này đều cần tình yêu và rất cần tình yêu. Có thể nói, tình yêu là lẽ sống, là......

Chiều kích hoàn vũ của Ơn cứu độ – Chúa nhật VI Phục sinh – Năm B

Cuộc thị kiến của ông Phê-rô đã đưa ông và các tông đồ tiến tới một quyết định quan trọng. Đó là mọi dân đều có thể đón nhận ơn Cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Đức Giê-su Ki-tô. Trước đó, ông Phê-rô đã thấy hình ảnh một chiếc khăn lớn từ......

Cành với cây – Chúa nhật V Phục sinh – Năm B

Cây với cành nho được Chúa Giê-su dùng để ám chỉ chẳng những kết hợp chặt chẽ giữa Thiên Chúa với Dân Người, mà còn thông truyền sự sống, cành sống nhờ cây, cây truyền nhựa cho cành, cả cây lẫn cành ngoài tùy thuộc vào đất, nước, khí trời, còn phụ thuộc vào người......

Thời đại của Chúa Thánh Thần – Chúa nhật V Phục sinh – Năm B

Hôm nay, hơn hai mươi thế kỷ sau biến cố Đức Giê-su Phục sinh, chúng ta đọc lại lịch sử và cảm nhận được những điều kỳ diệu của đức tin Ki-tô giáo. Quả vậy, từ một nhóm nhỏ các môn đệ, hầu hết là những người quê mùa ít học, niềm tin Đức Giê-su......

Mục tử tốt lành hay người chăn thuê – Chúa nhật IV Phục sinh – Năm B

MỤC TỬ TỐT LÀNH HAY NGƯỜI CHĂN THUÊSUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM B(Ga 10, 11-18) Mục tử tốt lành Chúa Giê-su đã tự nhận mình là mục tử tốt lành với đoàn chiên (x. Ga 10,11) để nói về tương quan của Người với nhân loại, cách riêng đối với Hội Thánh là từng Kitô hữu chúng ta. Chúa Giê-su khẳng định......