Các bức thư của Cha Vénard (Ven): Thư Gửi cho Gia Đình

Ban biên tập xin gửi đến quí vị “Những Bức Thư Của Cha Thánh Gioan Théophane Vénard (Ven)”. Xin gửi đến quí vị bức thư đầu tiên của Ngài, đây là một bức thư được Ngài gửi về cho Gia đình sau hơn 1 tháng Ngài bị bắt. Từ nhà tù Kẻ Chợ, cựu Kinh......

Các bức thư của Cha Vénard (Ven): Thư Gửi cho Cha

Bức thư thứ 2 được Thánh Théophane Vénard (Ven) viết cho Cụ thân sinh ngày 20 tháng 1 năm 1861, nhưng thực ra Cha Thánh đâu biết rằng Cụ thân sinh của Ngài đã được Chúa gọi về từ 18 tháng trước. Cụ thân sinh của Ngài làm thư ký trong Tòa án ở Saint......

Các bức thư của Cha Vénard (Ven): Thư Gửi Chị

Trong cũi Đông Kinh Đàng Ngoài ngày 20 tháng 01 năm 1861. “Chị thân yêu, mấy ngày trước đây em đã gửi một thư chung cho tất cả gia đình, trong đó em cho biết những chi tiết về viẹc em bị bắt và bị tra hỏi; thư đó đã được chuyển đi và hy......

Các bức thư của Cha Vénard (Ven): Thư Gửi Em

Ngày 20 tháng 01 năm 1861 “Em yêu quý”, Nếu anh không viết riêng cho em mấy chữ thì em lại ghen và ghen có lý. Em xứng đáng vì em đã viết cho anh khá nhiều thư rất hay, rất thân thương lại khá dài nữa. Đã lâu anh không nhận được tin em;......

Thư của Đức Cha Theurel (Chiêu) gửi cha Eusèbe (em trai Cha Thánh Ven)

Đức Cha Theurel là người bạn rất thân của Thánh Vénard, nói là Thánh nhưng lúc đó chưa là Thánh và Đức Cha cũng chưa là Đức Cha. Cả hai là thừa sai đi truyền giáo. Năm 1855 khi Vénerd tới Kẻ Vĩnh thì đã có Theurel ở đó rồi. Trong khi Vénerd họ tiếng......

Trường Thi Thánh Ven Tử Đạo

TRƯỜNG THI THÁNH VEN TỬ ĐẠO Têphanô Ven thừa sai linh mục Sinh Kỷ Sửu (1829) quê thực Paris Vâng lời Chúa tự nguyện đi Viễn Ðông truyền giáo ngại gì khó khăn Việt Nam lúc chủ chăn đang thiếu Ðặt ngài vào công hiệu mới cao Khó khăn đường đến làm sao Bốn tháng......