Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ. Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:

NHÀ THỜ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI GIÁO XỨ ĐỒNG TRÌ

Địa chỉ: Đồng Trì – Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội
Website: https://giaoxudongtri.com
Facebook: http://facebook.com/giaoxudongtri
Fanpage: http://facebook.com/gxdongtri
Email biên tập: gxdongtri@gmail.com

CHA XỨ ANTÔN TRẦN DUY LƯƠNG
Email: antluong2109@gmail.com

BAN QUẢN TRỊ WEBSITE GIÁO XỨ
Email: gxdongtri@gmail.com