Cha xứ Phêrô Nguyễn Tiến Hóa (+)

Linh mục
(+) PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HÓA 

* Sinh ngày: 15 – 5 – 1915 tại Phú Mỹ, Hà Tây
* Thụ phong Linh mục: 09 – 06 – 1943
* Chính xứ Giáo xứ Đồng Trì năm 1952
* Qua đời: 11 – 11 – 1985. An táng tại Giáo xứ Đồng Trì

Cha Phêrô Nguyễn Tiến Hóa là người cao khuôn mặt đẹp, mắt sáng biểu hiện tư chất thông minh. Cha đỗ linh mục lúc 28 tuổi. Trước Cha dạy ở trường Hoàng Nguyên. Sau Cha Phêrô Nguyễn Khổng Tú qua đời thì Ngài được bổ nhiệm về làm chính xứ Đồng Trì năm 1952.

Từ năm 1952 đến năm 1954, Cha Hóa cho tu sửa lại hai nhà dạy làm trường học và tổ chức dạy học miễn phí cho trẻ em cả lương và công giáo trong vùng. Các thày dạy học chủ yếu là nghĩa tử của Cha đang học ở chủng viện Hà Nội. Năm 1954, Cha được Đức Giám mục Giuse Maria Trịnh Như Khuê chỉ định ở lại không di cư vào Nam. 

Từ năm 1956 đến năm 1966, Cha gặp rất nhiều khó khăn và gian khổ, thậm trí còn bị đấu tố vì đạo, việc rao giảng Tin Mừng của Ngài cũng gặp nhiều khó khăn. Sau đó Cha được Đức Tổng Giám mục Giuse Maria Trịnh Như Khuê bổ nhiệm làm Tổng Quản Hạt suốt từ Sở Hạ đến Nam Dư. Cộng việc ngày thêm nặng nhọc, cộng thêm tình hình xã hội thời đó ngày một khó khăn nhưng nhờ có Chúa giúp sức, Ngài vẫn lướt thắng mọi thử thách và gian nguy. Có thể nói cuộc đời Ngài là hàng ngày phải vác Thánh giá. Mùa đông năm 1977, Ngài bị cảm ngã sau bị liệt người không đi lại được, tay khèo và ngọng không nói được. Tòa Giám mục, các đấng Bề trên cùng toàn thể giáo dân lo thuốc thang cứu chữa cho Ngài mà bệnh không thuyên giảm. Cộng đoàn trong giáo xứ đã cử người thay phiên nhau chăm sóc cho Ngài kéo dài suốt 8 năm, đến 11/11/1985 thì Chúa gọi Ngài. Ngài đã được an táng tại Vườn thánh Giáo xứ Đồng Trì.