Cha nguyên chính xứ Phaolô Nguyễn Trung Thiên

Linh mục
PHAO LÔ NGUYỄN TRUNG THIÊN
* Sinh năm: 23 – 9 – 1956 tại Hà Nội
* Từ 1998 – 2002: Học Thần học Công giáo tại Dòng Don Bosco – Sài Gòn
* Từ 9/2002 – 6/2003: Học tập tại Tu Hội Nhà Chúa – Sài Gòn
* Từ 7/2003 – 8/2004: Giúp việc tại Tòa Giám Mục Hà Nội
* Từ 9/2004 – 2006: Chủng sinh – Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
* Ngày 22 – 12 – 2006: Thụ phong Linh mục do Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
* Từ 12/2006 – 11/2007: Phó Văn Phòng Tòa Giám mục Hà Nội
* Từ 11/2007 – 2010: Thư ký Tòa Giám Mục Giáo phận Lạng Sơn và giúp mục vụ tại Giáo xứ Bản Lìm
* Từ năm 2010 – 3/2012: Du học tại Philippin
* Từ 17/04/2012 – 12/12/2016: Chính xứ Giáo xứ Đồng Trì.
* Từ 12/12/2016 đến 10/8/2019: Chính xứ Giáo xứ Hàm Long
* Từ 10/8/2019: Giảng viên Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội