Cha xứ Phêrô Maria Nguyễn Khổng Tú (+)

Linh mục
(+) PHÊRÔ MARIA NGUYỄN KHỔNG TÚ 

* Sinh ngày: 1904 tại Trác Bút, Duy Tiên, Hà Nam
* Thụ phong Linh mục: 06 – 04 – 1935
* Chính xứ Giáo xứ Đồng Trì năm 1947
* Qua đời: 25 – 06 – 1952. An táng tại Giáo xứ Đồng Trì

Cha Phêrô Nguyễn Khổng Tú có dáng vóc cao to, khuôn mặt phúc hậu, tính tình khiêm nhường yêu mến đoàn chiên. Ngày bị bệnh cao huyết áp và qua đời tại Đồng Trì năm 1952. An táng tại Vườn Thánh Giáo xứ Đồng Trì