Cha Anrê Trần Quang Lãng (+)

Linh mục
(+) ANRÊ TRẦN QUANG LÃNG
* Sinh 13/3/1903 tại Công Xá, Lý Nhân, Hà Nam
* Thụ phong linh mục ngày 12 – 4 – 1975.
* Từ 1979 – 1987: Quản xứ Đồng Trì
* Qua đời: 27 – 4 – 1989
      Cha Anrê Trần Quang Lãng là người có tính tình ôn hòa cẩn thận, lòng đầy sự khiêm nhường và thương con chiên, hay lo lắng việc rước kiệu biểu dương Đức tin. Suốt 8 năm Cha Hóa ốm liệt, Cha được Tòa Giám mục cho về coi sóc giáo xứ Đồng Trì cho đến khi Cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh chịu chức linh mục và được bổ nhiệm về làm Cha chính xứ Giáo xứ Đồng Trì thì Ngài lại được điều về Tòa Giám mục.

       Sau khi Ngài qua đời ở Hà Nội ngày 27/4/1989, Giáo xứ Đồng Trì có lên xin Tòa Giám mục để được an táng ngài nhưng bề trên đã quyết định an táng Cha tại Giáo xứ Phùng Khoang.

Phần mộ của Cha Anrê Trần Quang Lãng tại Giáo xứ Phùng Khoang hiện nay.

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]