Bài 15: Sách Thủ Lãnh || Tổng quan Kinh Thánh

I. DẪN NHẬP Trong bài học trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sách Giô-suê. Sau thời Giô-suê là thời gian định cư trong đất Ca-na-an. Đó cũng chính là nội dung bao quát của sách Thủ lãnh. Sách Thủ lãnh nhằm trả lời hai câu hỏi: Ít-ra-en, khi đã định cư trong Đất......

Bài 13: Sách Giô-suê || Tổng quan Kinh Thánh

I. DẪN NHẬP Trong bài học trước, chúng ta đã kết thúc bộ sách Ngũ thư. Hôm nay chúng ta chuyển sang bộ sách Lịch sử. Theo truyền thống Kinh Thánh Công giáo, bộ sách Lịch sử gồm có: Sách Giô-suêSách các Thủ lãnhSách Sa-mu-enSách các Vua Sách RútSách Ét-raSách Nơ-khơ-mi-aSử biên niên Sách Ét-te......

Bài 13: Sách Đệ Nhị Luật || Tổng quan Kinh Thánh

I. DẪN NHẬP Trong bài học tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sách Dân số. Tuần này, chúng ta đến với cuốn sách cuối cùng của bộ Ngũ thư, đó là sách Đệ nhị luật. Tựa đề “Đệ Nhị Luật” đến trực tiếp từ truyền thống Hy-lạp (deuteronomos). Lý do có tựa......

Bài 12: Sách Dân số || Tổng quan Kinh Thánh

I. DẪN NHẬP Trong bài hai bài học trước chúng ta đã lược qua sách Lê-vi với việc tìm hiểu ý nghĩa của chức tư tế, các hy tế và ngày lễ của người Do-thái. Hôm nay, chúng ta chuyển sang cuốn sách thứ tư trong bộ Ngũ thư, đó là sách Dân số. Thuật......

Bài 11: Sách Lê-vi – Phần 2 || Tổng quan Kinh Thánh

SÁCH LÊ-VIPhần II: Hy tế và Ngày lễ I. DẪN NHẬP Trong bài học tuần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chức tư tế Lê-vi. Gắn liền với chức tư tế là việc tiến dâng các hy tế và cử hành các nghi lễ phụng tự. Việc tiến dâng các hy tế và......

Bài 10 – Sách Lê-vi || Tổng quan Thánh Kinh

SÁCH LÊ-VIPHẦN I – CHỨC TƯ TẾ LÊ-VI I. DẪN NHẬP Sau khi tìm hiểu sách Xuất hành, chúng ta tiếp tục đến với cuốn sách thứ ba của Bộ Ngũ thư, đó là sách Lê-vi. Sách Xuất hành kết thục với việc xây dựng Lều Hội Ngộ, hay còn gọi là Nhà Tạm, nơi......

Bài 09 – Sách Xuất hành – Phần 3 || Tổng quan Thánh Kinh

SÁCH XUẤT HÀNHPHẦN III: GIAO ƯỚC XI-NAI I. DẪN NHẬP Trong bài học tuần trước, chúng ta đã cùng Phần II của sách Xuất hành nói về hành trình trong sa mạc của Ít-ra-en. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu Phần cuối của Sách Xuất hành, đó là Giao ước Xi-nai và hành trình......

Bài 8 – Sách Xuất hành – Phần 2 || Tổng quan Thánh Kinh

SÁCH XUẤT HÀNHPHẦN II: HÀNH TRÌNH TRONG SA MẠC (XH 16-18) I. DẪN NHẬP Trong bài học trước chúng ta đã kết thúc Phần I (Xh 1-15) sách Xuất hành. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu Phần II từ chương 16-18. Sau khi cho chúng ta chứng kiến phép lạ kỳ diệu về......

Bài 07 – Sách Xuất hành (Phần 1) || Tổng quan Thánh Kinh

SÁCH XUẤT HÀNH PHẦN I: GIẢI PHÓNG ÍT-RA-EN KHỎI AI-CẬP I. DẪN NHẬP Hôm nay chúng ta chuyển sang cuốn sách thứ hai của bộ Ngũ thư. Đó là sách Xuất hành. Sách Xuất hành bắt đầu bằng một tóm tắt câu truyện của ông Giu-se; câu chuyện của ông Giu-se như một sự chuyển......

Bài 06 – Sách Sáng Thế (phần II)

BÀI 6 – SÁCH SÁNG THẾ (TIẾP THEO) Phần II – Các Tổ Phụ I. DẪN NHẬP Trong bài học trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu Phần I của sách Sáng Thế (St. 1-11). Sau khi trình bày cho chúng ta các bài học về nguồn gốc vũ trụ và con người, sách......