Nhớ ngày ĐHY Căn được tấn phong Giám mục

Đức Hồng y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn được bổ nhiệm Tổng Giám mục Hiệu tòa Aela ngày 31 tháng 5 năm 1963 và được tấn phong Giám mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội vào lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện xuống ngày 02 tháng 6 năm 1963. Trong Hồi ký, ngài kể lại sự kiện này như sau:

Tôi nhớ lại ngày 26 tháng 5 năm 1963, hồi ấy tôi làm lễ chủ nhật ở xứ Kẻ Sét như mọi khi. Thường các chủ nhật và các ngày lễ trọng, ban sáng hoặc ban chiều, thu xếp các công việc ở Nhà Thờ Lớn xong, tôi đi xe đạp xuống Kẻ Sét cách Nhà Thờ Lớn 6, 7 cây số để làm lễ. Chiều hôm đó, anh chị em giáo hữu Kẻ Sét và tôi có bàn về chương trình ngày 31 tháng 5. Chiều chủ nhật, 26 tháng 5, Cha Giu-se Nguyễn Tùng Cương đến đưa tin cho tôi biết Đức Tổng Giám Mục quyết định chọn tôi làm Giám Mục Phó và ngày truyền chức ấn định vào lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, mồng 2 tháng 6. Tôi rất bỡ ngỡ, lo lắng; cứ thường thì việc chọn làm giám mục phải được cho biết trước 4, 5 tháng, để người được chọn có thời gian suy nghĩ cấm phòng. Đối với tôi chỉ có một tuần và mọi sự phải giữ kín, chỉ có vài cha biết việc này. Đức Tổng Giám Mục quyết định như vậy cũng là việc bất ngờ theo một Thông cáo của Người ngày 3 tháng 6 năm 1963 đã ghi như sau:

THÔNG CÁO
CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

1- Đức Tổng Giám mục vui mừng báo tin cho các Đấng bậc trong cả Địa phận biết Cha Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn đã được chọn làm Phó Giám Mục Hà Nội[1], và người đã thụ phong ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, mồng 2 tháng 6 năm 1963, và khuyên các Đấng bậc cầu nguyện cho Đức cha Phó.

2 – Đây là ơn rất trọng Đức Tổng Giám Mục đã khuyên bảo anh chị em giáo hữu làm việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ để hợp ý kêu xin với người và anh chị em hãy vui mừng hợp ý với người cảm tạ Đức Mẹ và người khuyên anh chị em cứ tiếp tục sùng kính Trái Tim Đức Mẹ như trước và hơn trước nữa.

3- Sự truyền chức cho Đức Cha Phó, Đức Tổng Giám Mục vẫn nghĩ còn lâu mới làm, và không biết là bao giờ, nhưng Chúa nhật ngày 26 tháng 5 năm 1963, tự nhiên Đức Tổng Giám Mục thấy mình trở nên lòa, hầu như mù vậy, chữ viết ở trên mặt đồng hồ không còn trông thấy nữa, trông ra ngoài sân không còn rõ cây và sân cỏ, khi ăn cơm không còn trông rõ bát, bệnh lại tiến lên nhanh lắm, Người nghĩ rằng sẽ mù hẳn, và đã cho gọi Cha Quản lý, chỉ có ý rằng hỏng cả rồi. Trong lúc ấy người chẳng nghĩ gì đến sự chạy chữa thuốc men, chỉ nghĩ đến sự truyền chức cho Đức Cha Phó, và đã kêu xin Chúa cho bệnh giãn đi, ít là trông rõ cho để có thể truyền chức. Sau khi ăn cơm xong mấy phút, bệnh đã giãn ra, Người đã trông rõ như trước, nhưng sợ bệnh trở lại, Người đã vội vàng truyền chức cho Đức Cha Phó. Xin anh chị em hợp ý với Đức Tổng Giám Mục cảm tạ Chúa và cầu xin cho mắt Người lành mạnh hẳn, để Người có thể phục vụ anh chị em tốt hơn.

                             Trong Thành Phố Đức Mẹ, ngày 3-6-1963

                                                 T.L Đức Tổng Giám Mục
                                                 J. Nguyễn Ngọc Oánh
                                                             Văn Phòng.

Ngày thứ Hai, 27 tháng 5 năm 1963, buổi sáng tôi lên gặp Đức Tổng Giám Mục, cám ơn người và tôi nói với người tôi rất lo lắng không biết Thánh ý Chúa thế nào, nhất là sao việc này lại xảy ra đúng vào dịp lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương. Người nói với tôi: “Sáng hôm qua tôi nghĩ là tôi mù không còn làm việc được nữa, bây giờ mắt tôi đã trở lại bình thường. Tôi nghĩ tôi phải làm việc này ngay cho Địa Phận.

Ngày 31 tháng 5, Cha Giu-se Cương thay tôi xuống làm lễ quan thày xứ Kẻ Sét, không tuyên bố gì và các giáo hữu rất ngạc nhiên không hiểu tại sao.

Ngày thứ Bảy, 01 tháng 6, tôi lại lên gặp Đức Tổng Giám Mục, trong lúc tôi rất lo lắng, bối rối, và tôi xin bốn giờ chiều mai người cứ làm lễ và tôi chỉ giúp lễ như thường, Người trả lời tôi: “Cha cứ xuống và cầu nguyện”. Tất cả mọi chuyện diễn ra như có người dẫn tôi đi. Sáng ngày mồng 2 tôi thấy an tâm hơn, và 3 giờ chiều tôi lên phòng số 16 bên Nhà Chung mặc áo và sửa soạn ra nhà thờ chịu chức, các cha và các thày đã sẵn sàng ở tầng dưới chờ đón Đức Tổng Giám Mục ra làm lễ như mọi khi, ai nấy bỡ ngỡ khi thấy tôi mặc áo chức giám mục đi trước Đức Tổng Giám Mục. Theo nghi thức cũ, lễ truyền chức giám mục rất dài mà hôm ấy trời nóng bức, sau lễ, tôi ướt cả áo trong áo ngoài. Ngày 3 tháng 6, tôi lên cám ơn Đức Tổng Giám Mục, người đưa cho tôi một phong bì trong đó có giấy người chọn tôi làm Giám mục phó theo một đặc ân riêng của Tòa Thánh và chọn tôi làm giám mục đúng ngày lễ Đức Ma-ri-a Nữ Vương tức là ngày 31 tháng 5; trong Niên lịch Tòa Thánh ghi tôi được chọn làm giám mục ngày 29 tháng 5, tôi không hiểu tại sao có sự nhầm lẫn ấy”.

                                                                                    (Trích Hồi Ký Roma 1974, tr.377-380)


[1] Đức Tổng Giám mục được Đặc ân Tòa Thánh ban trong thời kỳ khó khăn lúc đó được chọn và tấn phong giám mục khi cần kíp rồi báo lại Toà Thánh. Mấy tháng sau Toà Thánh mới gửi Tông sắc xác nhận bổ nhiệm cho Đức cha Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn làm Tổng Giám mục hiệu toà Aela và làm Tổng Giám mục phó Hà Nội với quyền kế vị.

Post Views: 642