Giáo xứ Đồng Trì dâng hoa đồng tiến và rước kiệu Đức Mẹ bế mạc tháng hoa 2024

Trong tâm tình của tháng hoa năm 2024, vào lúc 16h00 ngày 26/05/2024, Chúa Nhật mừng Lễ Chúa Ba Ngôi đồng thời là Chúa Nhật kết thúc tháng hoa, Giáo xứ Đồng Trì đã long trọng dâng hoa đồng tiến lên Mẹ. Chương trình đồng tiến quy tụ 140 con hoa gồm Huynh – dự trưởng, Thiếu nhi thánh thể nhà xứ và 4 giáo họ trực thuộc: Tự Khoát, Ngọc Hồi, Vĩnh Ninh và Vĩnh Thịnh. Những bông hoa muôn màu, muôn sắc, những bông hoa hy sinh đã góp nhặt trong tháng hoa vừa qua xin được dâng lên Mẹ. Các đội hoa đã cùng nhau hát vang lời bài hát “ Tạ ơn Chúa với Mẹ” trong tâm tình của người con tạ ơn.

Tiếp đó, cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ đã diễn ra trong sự trang nghiêm xung quanh khuôn viên của Làng Đồng Trì. Tham dự đoàn rước có cha xứ Giuse, các đội hoa, các giáo họ cùng anh chị em giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Sau cuộc rước, Cha xứ Giuse Nguyễn Cường Khang đã chủ sự thánh lễ Chúa Ba Ngôi. Thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sáng. Kết thúc thánh lễ, Cha xứ đã chúc mừng và cảm ơn các đội hoa đã có một tháng hoa ý nghĩa đúng với tinh thần của năm canh tân đời sống đức tin các hội đoàn.

Lạy Mẹ Maria. xin mẹ luôn nâng đỡ, che chở và ban ơn xuống cho Giáo xứ chúng con, để mỗi người chúng con biết noi theo gương Mẹ, vâng theo thánh ý Chúa.

 

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ

Xem thêm ảnh Tại Đây