Một số hình ảnh đêm Trung Thu tại giáo xứ Đồng Trì

Photo: Jos VươngBan Truyền Thông Giáo xứ