Một số hình ảnh đêm Trung Thu tại giáo xứ Đồng Trì

Photo: Jos VươngBan Truyền Thông Giáo xứ

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]