Giáo xứ Đồng Trì cử hành Đêm canh thức Vượt qua và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh

Cùng với Giáo hội Hoàn vũ, tại Giáo xứ Đồng Trì đã long trọng mừng Chúa Phục Sinh. Trước đó vào hồi 20h00 thứ 7, Cha xứ Phaolô Nguyễn Trung Thiên và quí Cha dòng Vinh Sơn cùng với cộng đồng dân Chúa trong Giáo xứ đã long trọng cử hành các nghi thức của Đêm Canh Thức Vượt Qua. Cũng trong Đêm cực thánh này, Cha xứ đã ban các bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo cho  các anh chị em dự tòng thuộc lớp Giáo lý Hôn nhân và Gia đình khóa 1 – năm 2013.

Đêm Canh Thức Vượt Qua được cử hành để kính nhớ đêm thánh Chúa đã sống lại, gọi là Mẹ của mọi đêm canh thức. Nghi lễ diễn ra gồm có 4 phần: thắp nến Phục Sinh; phụng vụ Lời Chúa; phụng vụ Thánh Tẩy; phụng vụ Thánh Thể.

Trong phần phụng vụ Thánh tẩy, Cha xứ đã làm phép nước, ban bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức cho các anh chị em dự tòng, nhờ đó họ được tái sinh nên con người mới, trở nên con Thiên Chúa và gia nhập vào Hội Thánh Chúa Ki-tô.

Chính ngày Chúa nhật Phục sinh, Cha xứ đã cử hành trọng thể Đại lễ Mừng Chúa Phục Sinh với sự tham dự của đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Sau đây là một số hình ảnh ngày Đại lễ:

 

Ban Truyền Thông Giáo xứ