Hình ảnh cử hành trọng thể đêm Canh thức vượt qua và Đại lễ Chúa Phục Sinh 2012

Hình ảnh cử hành trọng thể đêm Canh thức vượt qua và Đại lễ Chúa Phục Sinh tại Giáo xứ Đồng Trì.

Xem thêm ảnh tại đây
Ban Truyền Thông