Giáo xứ Đồng Trì mừng kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Quan thày Đệ nhất Giáo xứ

Vào 16h00 ngày 15 tháng 8 năm 2012, cùng với Giáo hội Hoàn vũ, Giáo xứ Đồng Trì đã long trọng mừng kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đồng thời ngày lễ cũng là Quan thày Đệ nhất của Giáo xứ.Trước thánh lễ, Cha xứ Phaolô Nguyễn Trung Thiên cùng với cộng đoàn giáo xứ đã long trọng rước kiệu kính Đức Mẹ xung quanh khuôn viên nhà thờ.

Đúng 16h00, Cha xứ Phaolô đã chủ tế Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Thánh lễ đã diễn ra sốt sáng, trang nghiêm. Trong bài giảng, Cha xứ đã chia sẻ với cộng đoàn về nguồn gốc của ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đồng thời Ngài cũng đã nhấn mạnh đến những ơn lành của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ đã ban cho giáo xứ trong suốt thời gian vừa qua. Ngài ước mong mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ tiếp tục cầu nguyện để giáo xứ trở thành một giáo xứ đạo đức, thánh thiện hơn nữa.

Sau đây là một số hình ảnh của ngày lễ:

Ban Truyền Thông Giáo Xứ