Cung nghinh Thánh Thể Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu tại Giáo xứ Đồng Trì

Ngày 10/6/2012, Giáo xứ Đồng Trì đã long trọng cử hành Thánh Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu và cung nghinh Thánh Thể sau Thánh Lễ.

Cha xứ Phaolô Nguyễn Trung Thiên đã long trọng cử hành Thánh Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Sau Thánh Lễ, Thánh Thể đã được Cha xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ cung nghinh vòng quanh khuôn viên nhà thờ giáo xứ. Trước khi được cung nghinh trở về cung thánh Nhà thờ, đoàn rước Thánh Thể đã dừng lại trước sân nhà Hội giáo xứ để cộng đoàn chiêm ngắm và thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể.Sau đây là một số hình ảnh:

Truyền thông Giáo xứ