Thứ Sáu Tuần thánh: Các nghi thức Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại tại Giáo xứ Đồng Trì

Vào Thứ Sáu Tuần Thánh (30/3/2018) tại Giáo xứ Đồng Trì, Cha xứ Antôn Trần Duy Lương đã chủ sự các nghi thức Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tôi cho nhân loại.

15h30, Cha xứ cùng với cộng đoàn giáo xứ đã đi Đàng Thánh Giá trọng thể để cùng nhau thông hiệp vào cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Thế.

Vào lúc 18h30, Cha xứ đã chủ sự các Nghi thức Kính nhớ Cuộc Thương khó của Chúa, tôn kính và hôn kính Thánh Giá Chúa Kitô.

Sau đây là một số hình ảnh:

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ