Chúa Nhật Lễ Lá tại Giáo xứ Đồng Trì

Vào lúc 16h00 ngày Chúa nhật 25/03/2018, cùng với toàn thể Giáo hội Hoàn vũ, tại Giáo xứ Đồng Trì đã cử hành trọng thể Chúa Nhật Lễ Lá. Trước khi vào cử hành Thánh lễ, Cha xứ Antôn Trần Duy Lương đã long trọng làm phép Lá và cùng với đông đảo cộng đoàn rước lá xung quanh khuôn viên của Giáo xứ để cùng tưởng niệm cuộc vào thành Giêrusalem của Chúa Giêsu trước khi Người người chịu khổ hình và chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Trước khi cùng cộng đoàn rước lá, Cha xứ Antôn đã quảng diễn cho cộng đoàn biết được ý nghĩa của ngày Lễ Lá, ý nghĩa của cuộc rước lá.

Sau đó, Thánh lễ đã được tiếp diễn một cách trang nghiêm, sốt sáng. Sau bài giảng, Cha chủ tế đã Sức dầu Dự Tòng cho các anh chị em dự tòng sẽ lãnh nhận các bí tích Khai tâm Kitô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới.

Sau đây là một số hình ảnh:
 

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ