Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Đồng Trì

Cùng với Giáo hội Hoàn vũ, tại Giáo xứ Đồng Trì đã long trọng mừng Chúa Phục Sinh. Vào 20h30 thứ 7 (30/3/2018), Cha xứ Antôn Trần Duy Lương đã long trọng cử hành các nghi thức của Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ Đêm Vọng Phục Sinh, với hiện diện của đông đảo cộng đồng dân Chúa trong Giáo xứ. Cũng trong Đêm cực thánh này, Cha xứ đã ban các bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo cho các anh chị em dự tòng thuộc lớp Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng trong Giáo xứ.

Đêm Canh Thức Vượt Qua được cử hành để kính nhớ đêm thánh Chúa đã sống lại, gọi là Mẹ của mọi đêm canh thức. Nghi lễ diễn ra gồm có 4 phần: thắp nến Phục Sinh; phụng vụ Lời Chúa; phụng vụ Thánh Tẩy; phụng vụ Thánh Thể.

Trong phần phụng vụ Thánh tẩy, Cha xứ đã làm phép nước, ban bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức cho các anh chị em dự tòng, nhờ đó họ được tái sinh nên con người mới, trở nên con Thiên Chúa và gia nhập vào Hội Thánh Chúa Ki-tô.

Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ Đêm Vọng Phục sinh đã được diễn ra trong bầu không khí thánh thiêng, sốt sáng. Cha chủ tế cùng với toàn thể cộng đoàn tham dự, đặc biệt là sự hiện diện của các anh chị em hôm nay chính thức gia nhập Hội thánh Chúa đã cùng nhau dâng lên những lời nguyện cầu xin Đức Kitô Phục sinh đã chiến thắng tử thần ban cho mỗi người trong cộng đoàn luôn tràn đầy hồng ân và sự bình an để tiếp tục sống vững đức tin và làm chứng cho đức tin trong ngay chính cuộc sống thường ngày.

Sau đây là một số hình ảnh:BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ