Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh lễ Tiệc Ly và Nghi thức Rửa chân tại Giáo xứ Đồng Trì

Vào lúc 18h00, Thứ Năm Tuần Thánh 29/3/2018, Cha xứ Antôn Trần Duy Lương đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly và Nghi thức Rửa chân tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Trì. Thánh lễ đã diễn ra một cách trang nghiêm sốt sáng với sự tham dự đông đảo của cộng đồng dân Chúa trong Giáo xứ và quí cộng đoàn thuộc các khu vực xung quanh giáo xứ Đồng Trì.

Sau Thánh lễ, Cha xứ Antôn đã long trọng kiệu Mình Thánh Chúa cùng với cộng đoàn rước vào Nhà Tạm trong Hội trường Mục vụ Giáo xứ để các giáo họ, các hội đoàn chầu Mình Thánh Chúa đến nửa đêm.

Sau đây là một số hình ảnh:

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]