Chùm ảnh Lớp Kèn Thiếu nhi Giáo xứ Đồng Trì

Được sự quan tâm ưu ái đặc biệt của Cha xứ Phaolô Nguyễn Trung Thiên, Hội Kèn Thiếu Nhi Giáo xứ Đồng Trì đã chính thức được thành lập. Cha xứ đã quan tâm tạo điều kiện trang bị cho lớp các loại kèn, đồng thời Ngài còn mời ông Giuse Nguyễn Đức Huân và một số bác trong Hội Kèn Thánh Tâm Giáo xứ dạy những Nhạc lý cơ bản và hướng dẫn tập Kèn. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hội Kèn Thiếu Nhi Giáo xứ đã cơ bản tiếp thu được những kỹ năng khi thổi Kèn.

Sau đây là một số hình ảnh:

Truyền Thông Giáo Xứ

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]