Video – Lần đầu tiên Đức Tân Tổng Giám mục Giuse ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa

 

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)