Video – Tổng Giáo phận Hà Nội thêm 10 tân linh mục tiến bước vào cánh đồng truyền giáo