Video – Đức Hồng Y Phê-rô giảng trong Thánh lễ kính thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ

Sáng ngày 29/6/2018, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo mục Hà Nội đã chủ tế Thánh lễ đại triều tại nhà thờ Chính tòa của ngài.

(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

 

 

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]