Hình ảnh Hội thi Giáo lý giáo hạt Nam Định 2019

Cùng tổ chức hội thi Giáo lý cấp giáo hạt ngày 23/7/2019 trong toàn Tổng Giáo phận Hà Nội, giáo hạt Nam Định đã tổ chức cho 61 đội thi tại giáo xứ Vỉ Nhuế. Hội thi được khai mạc vào lúc 7h30 và bế mạc Hội thi lúc 10h30 với Thánh lễ tạ ơn và phần trao giải.

15946 hat nam dinh 1

Các đội thi có mặt tại giáo xứ Vỉ Nhuế từ sớm15946 hat nam dinh 1

khai mạc hội thi trong nhà thờ
15946 hat nam dinh 1

Đề thi được phát cho các ban giám khảo

15946 hat nam dinh 1

Phòng thi giới trẻ
15946 hat nam dinh 115946 hat nam dinh 115946 hat nam dinh 1

Phòng thi Thiếu nhi

15946 hat nam dinh 1

Phòng thi các gia đình15946 hat nam dinh 1

Phòng thi giáo lý viên

15946 nam dinh

Phòng thi giới trung niên

15946 hat nam dinh 1

Thánh lễ tạ ơn bế mạc Hội thi15946 hat nam dinh 115946 hat nam dinh 1

Đại diện các đội đạt giải khuyến khích15946 hat nam dinh 1

Đại diện các đội đạt giải ba
15946 hat nam dinh 1

Đại diện các đội đạt giải nhì15946 hat nam dinh 115946 hat nam dinh 1

Gia đình đạt giải nhất đến từ giáo xứ Bảo Long15946 hat nam dinh 1

Giới trẻ đạt giải nhất đến từ giáo xứ An Lộc15946 hat nam dinh 1

Đội trung niên đạt giải nhất đến từ giáo xứ Trình Xuyên
15946 hat nam dinh 1

Đội giáo lý viên đạt giải nhất đến từ giáo xứ Trình Xuyên
15946 hat nam dinh 1

Đội thiếu nhi đạt giải nhất đến từ giáo xứ Tường Loan

ket qua hat nam dinh 2019

BTT giáo hạt Nam Định

———

Đính chính: 20h00 26/7/2019

Chú thích ảnh thứ 17: “Gia đình đạt giải nhất đến từ giáo xứ Trình Xuyên” đổi thành “Gia đình đạt giải nhất đến từ giáo xứ Bảo Long”

Chú thích ảnh thứ 19: “Đội trung niên đạt giải nhất đến từ giáo xứ Baro Long” đổi thành “Đội trung niên đạt giải nhất đến từ giáo xứ Trình Xuyên”

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]