Hình ảnh – Đức Hồng Y João Braz de Aviz Tổng trưởng Bộ Tu sĩ tại Hà Nội

cardinal João Braz de Aviz

Những hình ảnh Đức Hồng Y João Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ viếng thăm Tổng Giáo phận Hà Nội và gặp gỡ các Tu sĩ tại đây ngày 06/9/2018.

Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đón tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội lúc 12h45.

14528 thanh le 11

Với Đức cha Phụ tá Lô-ren-xô Chu Văn Minh

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

Giây phút cầu nguyện tại nhà nguyện Fatima trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục

João Braz de Aviz 5

14528 thanh le 11

Cha Trưởng ban Tu sĩ Tổng Giáo phận chào mừng Đức Hồng Y Tổng Trưởng tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

João Braz de Aviz 6

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

Chia sẻ cùng các Tu sĩ đang làm việc tại Tổng Giáo phận

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

Các Tu sĩ nêu lên các vấn nạn trong đời tu và xin Đức Hồng Y giải gỡ

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

Bước vào Thánh lễ cầu nguyện cho Tổng Giáo phận, đặc biệt là các Tu sĩ

14528 thanh le 11

João Braz de Aviz 3

Đức Hồng Y Tổng trưởng chia sẻ trong Thánh Lễ

João Braz de Aviz 4

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

14528 thanh le 11

Đức Hồng Y Tổng trưởng ngỏ lời cảm ơn mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là Đức Hồng Y Phê-rô và ban tổ chức cùng các Tu sĩ đang hiện diện.

João Braz de Aviz 2

Đức Hồng Y Tổng trưởng ban Phép lành Tòa thánh cuối Thánh lễ

João Braz de Aviz 1

Ảnh: Lê Tường – Việt Anh
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]