ĐHY Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến đến TGP Huế

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam và tham dự Đại Hội Liên Tu Hội Đời Châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại TGP Sài Gòn, ĐHY João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ (Bộ trưởng Tu sĩ) đã có chuyến viếng thăm TGP Huế vào ngày 05/9/2018.

Lúc 11h30, chuyến bay VJ304 đã đưa ĐHY João Braz de Aviz, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Ủy Ban Tu Sĩ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cùng với quý Cha tháp tùng theo đoàn hạ cánh xuống sân bay Phú Bài – Huế.

14526 DHY den Hue 20

Phái đoàn của TGP Huế đón tiếp tại sân bay gồm có Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Huế, Quý Cha trưởng các ban ngành, quý Cha và đại diện Tu sĩ các Hội Dòng trong Giáo phận.

Tiếp đến, đoàn xe từ sân bay di chuyển về Tòa Tổng Giám Mục Huế. Tại đây, Cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại Diện TGP Huế cùng với quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ hân hoan đón tiếp phái đoàn.

14526 DHY den Hue 20

Trong dịp này, ĐHY João Braz de Aviz sẽ có bài  nói chuyện với Liên Tu Sĩ trong TGP Huế vào lúc 15h00 ngày 05/9/2018 tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam. Sau đó là Thánh Lễ đồng tế do Ngài chủ tế vào lúc 18h00 cùng ngày.

14526 DHY den Hue 20

14526 DHY den Hue 20

14526 DHY den Hue 2014526 DHY den Hue 2014526 DHY den Hue 2014526 DHY den Hue 2014526 DHY den Hue 2014526 DHY den Hue 2014526 DHY den Hue 20

Ban Truyền Thông TGP Huế