Hình ảnh – Đi đàng Thánh giá tại đại hội giới trẻ TGP Hà Nội 2019

Vào lúc 19h15, ngày 14/4/2019 tại trung tâm hành hương thánh Phê-rô Lê Tùy các bạn giới trẻ đã cùng nhau sốt sáng tham dự giờ suy niệm 14 chặng đàng Thánh giá, trong ngày đại hội giới trẻ TGP Hà Nội. Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên đã cùng hiện diện trong giờ cầu nguyện đặc biệt này.

15488 dang thanh gia 25

15488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 2515488 dang thanh gia 25

BBT
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)