Thánh lễ Tiệc Ly và Nghi thức Rửa chân tại Giáo xứ Đồng Trì

Vào lúc 18h00, Thứ Năm Tuần Thánh 18/4/2019, Cha xứ Antôn Trần Duy Lương đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly và Nghi thức Rửa chân tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Trì. Thánh lễ đã diễn ra một cách trang nghiêm sốt sắng với sự tham dự đông đảo của cộng đồng dân Chúa trong Giáo xứ và quí cộng đoàn thuộc các khu vực xung quanh giáo xứ Đồng Trì.

Sau đây là một số hình ảnh:

Hình ảnh: Giuse Song Hào

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ