Tuyển sinh khóa XXX (2024 – 2032) Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội

Sáng thứ Năm, ngày 02/5/2024, ĐCV thánh Giu-se Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh khóa XXX (2024 – 2032).

Hằng năm, Đại Chủng viện (ĐCV) thánh Giu-se Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào khoảng giữa tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Kỳ thi nhằm tuyển chọn các ứng viên tham gia vào công cuộc đào tạo linh mục coi sóc các giáo xứ tại các Giáo phận. Năm nay, tổng số thí sinh tham dự kỳ thi là 57 Ứng sinh đến từ 6 giáo phận. Địa điểm thi vẫn được tổ chức tại các Giáo phận và có quý cha giáo của Đại Chủng viện trực tiếp làm giám khảo. Theo đó:

– Giáo phận Bắc Ninh: có 6 thí sinh – Cha Giu-se Đỗ Văn Đức làm giám khảo

– Tổng Giáo phận Hà Nội: có 15 thí sinh – Cha Phê-rô Trần Mạnh Thiêm làm giám khảo

– Giáo phận Hải Phòng: có 7 thí sinh – Cha Phê-rô Trần Quang Diệu làm giám khảo

– Giáo phận Hưng Hóa: có 13 thí sinh – Cha Đa-minh Nguyễn Văn Công làm giám khảo

– Giáo phận Lạng Sơn: có 5 thí sinh – Cha Phan-xi-cô Ngô Quang Khải làm giám khảo

– Giáo phận Phát Diệm: có 11 thí sinh – Giu-se Nguyễn Văn Hinh làm giám khảo

Thời gian dự thi được bắt đầu từ 8h00 đến 16h30 cùng ngày, với ba môn thi: Giáo lý, Tiếng Anh và Việt văn.

– Môn Giáo Lý (120 phút):  8h00 – 10h00

– Môn Tiếng Anh (90 phút):  10h30 – 12h00

– Môn Việt Văn (120 phút): 14h30 – 16h30

Được biết, để đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh vào Đại Chủng Viện thánh Giu-se Hà Nội, các ứng sinh tại TGP Hà Nội phải tham gia Lớp Ứng sinh tối thiểu 3 năm. Sau khi đã tốt nghiệp Đại học, các Ứng sinh sẽ được quý Cha trong Ban Ơn gọi xét duyệt về động lực ơn gọi và 4 chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tu đức và mục vụ theo những tiêu chí đào tạo đề ra.

Với ơn Chúa trợ giúp và sự nỗ lực của bản thân trong tiến trình đào tạo, ước mong anh em Ứng sinh sẽ thu hái được thành quả tốt đẹp để tiến bước qua những giai đoạn tu luyện trong tương lai.

Ban Truyền thông TGP Hà Nội

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org