Giáo xứ Đồng Trì và các giáo xứ hạt Chính tòa hành hương Năm Thánh Kính các Thánh Tử Đạo tại Sở Kiện

Sáng ngày 5 tháng 7 năm 2018, các tín hữu từ thuộc giáo hạt Chính toà Hà Nội:  Thái Hà, Hà Đông, Phùng Khoang, Thịnh Liệt, Nam Dư, và Đồng Trì đã có cuộc hành hương đến Trung Tâm Hành Hương Sở Kiện để chiêm ngắm, suy niệm, học hỏi gương sống của các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như để lãnh ơn toàn xá. 

Mở đầu buổi hành hương, các tín hữu đã có giờ kinh nguyện kính các Thánh Tử Đạo, và chuẩn bị tâm hồn bước vào thánh lễ đồng tế do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, chính xứ giáo xứ Thái Hà chủ tế. 

Kết thúc thánh lễ, đoàn hành hương đã đến viếng thăm khu Thánh Tích các Thánh Tử Đạo. 

Cũng trong ngày hôm nay, các em lớp tu sinh thuộc Dòng Mến Thánh Giá Giáo phận Phát Diệm cũng đã trảy về nơi ngôi Tiểu Vương Cung để tham dự Thánh lễ hành hương lãnh ơn toàn xá, thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến chủ sự. 

 14252 so kien614252 so kien614252 so kien614252 so kien6

14252 so kien1

Đoàn hành hương lớp tu sinh thuộc Dòng Mến Thánh Giá Giáo phận Phát Diệm

TTHH Sở Kiện
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

* Ban Biên tập Website Giáo xứ Đồng Trì đã sửa lại tiêu đề bài viết.