Thông Báo – Truyền chức Linh mục năm 2018

 

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 phố Nhà Chung – Hà Nội
Ngày 29 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
Truyền Chức Linh Mục

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, dự định truyền chức linh mục cho những Phó tế sau đây cho Tổng Giáo Phận Hà Nội, vào ngày 23 tháng 10 năm 2018:

1. Gioan Trần Văn Chiều (giáo xứ Công Xá, Lý Nhân, Hà Nam)

2. Giuse Vương Văn Đệ (giáo xứ Hoàng Nguyên, Phú Xuyên, Hà Nội)

3. Giuse Nguyễn Anh Đua (giáo xứ Động Linh, Duy Tiên, Hà Nam)

4. Giuse Trần Khắc Hạnh (giáo xứ Đồng Đội, Vụ Bản, Nam Định)

5. Phêrô Nguyễn Quang Khánh (giáo xứ Động Linh, xã Duy Minh, Hà Nam)

6. Giuse Đỗ Văn Kiên (giáo xứ Tân Độ, Phú Xuyên, Hà Nội)

7. Phêrô Trần Ngọc Lâm (giáo xứ Đồng Yên, Lý Nhân, Hà Nam)

8. Phaolô Vũ Đức Long (giáo xứ Nam Định, Tp. Nam Định)

9. Giuse Nguyễn Mạnh Tâm (giáo xứ Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội)

10. Giuse Trần Văn Thắng (giáo xứ Tân Độ, Phú Xuyên, Hà Nội)

11. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến (Tu đoàn Truyền Tin) (giáo xứ Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội)

12. Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên (Tu đoàn Truyền Tin) (giáo xứ Tầm Khê, Duy Tiên, Hà Nam)

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thày xứng đáng lãnh nhận chức thánh để trở nên những linh mục thánh thiện và nhiệt thành truyền giáo. Nếu ai biết thày nào có ngăn trở gì trong việc lãnh nhận chức thánh, xin báo ngay cho cha xứ hay cho Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội.

Văn phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]