Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá tại Giáo xứ

Vào tối Thứ bảy, ngày 14/9/2019, vào lúc 18h15 tại Giáo xứ Đồng Trì, Cha xứ Antôn Trần Duy Lương đã cử hành Lễ Suy tôn Thánh Giá. Cha xứ cùng với cộng đoàn giáo xứ tham dự Thánh lễ đã cùng nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện và cùng nhau suy ngắm Mầu nhiệm Thập Giá Đức Kitô. Thánh lễ đã được diễn ra rất trang nghiêm, sốt sắng.

Sau Thánh lễ, Cha xứ Antôn đã chủ sự cuộc rước tôn vinh Thánh Giá Chúa Kitô được bắt đầu từ Thánh đường Giáo xứ ra đến khu vực có cây Thánh Giá bằng đá của Giáo xứ ở phía đầu làng. Cây Thánh Giá lớn bằng đá của Giáo xứ đã hiện diện gần 1 thế kỷ nay, như là sự bảo trợ che chở gìn giữ và cũng là biểu tượng cho đức tin kiên vững của cộng đoàn Giáo xứ trong những lúc khó khăn thử thách.
Hình ảnh: Giuse Song Hào
TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ