Nhóm Bảo vệ sự sống giáo hạt Phủ Lý và Nam Định tĩnh tâm mùa Chay

Ngày 26/3/2021, gần 200 thành viên của nhóm Bảo vệ sự sống thuộc hai giáo hạt Phủ Lý và Nam Định, đã cùng nhau quy tụ tại thánh đường giáo xứ Tiêu Hạ để tham dự kỳ tĩnh tâm Mùa Chay.

Chia sẻ trong giờ tĩnh tâm, cha đặc trách Phanxicô Xavie Nguyễn Kim Phùng đã nhấn mạnh với các tham dự viên về lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, Cha Phanxicô Xavie cũng đẩy mạnh hoạt động tư vấn, truyền thông gắn kết giới trẻ, gia đình cũng như tình liên đới hiệp thông trong Giáo phận.

Giờ Chầu Thánh Thể cùng với việc lãnh nhận Bí tích Giao hòa, đã giúp các tham dự viên đi sâu hơn vào tâm tình của ngày tĩnh tâm, trong bầu khí sốt mến của mùa Chay thánh.

Cũng trong ngày hội ngộ hôm nay, các tham dự viên tiến hành bầu lại ban điều hành của ba nhóm Tiêu Thượng – Tiêu Hạ và Phù Tải.

Ngày tĩnh tâm được khép lại với Thánh lễ tạ ơn trong sự tham dự trang nghiêm và sốt sắng của các anh chị em và cộng đoàn Giáo xứ sở tại.

BTT Nhóm Bảo vệ sự sống

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org