Ngày Cầu nguyện cho ơn thiên triệu tại Giáo hạt Nam Định

Chúa nhật Chúa Chiên Lành, ngày 21/4/2024, Cha Gio-an Trần Văn Chiều, Đặc trách Ơn gọi Giáo hạt Nam Định, cùng quý cha, quý tu sĩ đang mục vụ tại Giáo hạt tổ chức Ngày hội Ơn gọi với chủ đề “Hãy theo Thầy”. Chương trình được diễn ra tại Giáo xứ Trại Mới với sự hiện diện của nhiều bạn trẻ, thiếu nhi, lễ sinh đến từ các giáo xứ.

Đúng 8h30, Cha đặc trách Ơn gọi Giáo hạt lên giới thiệu chương trình và công bố khai mạc ngày hội. Kế đó, các em thiếu nhi đại diện cho các dòng tu giới thiệu đôi nét căn bản về linh đạo và hoạt động của các hội dòng. Sau đó, quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Dòng Thánh Phao-lô, Dòng Nữ Vương Truyền Giáo, Dòng nữ tỳ Đức Mẹ, quý thầy Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội lần lượt giới thiệu chi tiết hơn về Hội dòng mình. Tất cả đều hướng dẫn cho các bạn trẻ hiểu rõ hơn về linh đạo, tôn chỉ hoạt động và sự đa dạng trong ơn gọi, góp phần xây dựng hình ảnh Giáo hội qua đời sống dâng mình cho Chúa.

Ngày hội ơn gọi nối tiếp với Thánh lễ do Cha Đặc trách chủ sự. Cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho có nhiều tâm hồn quảng đại dâng mình trong ơn gọi thánh hiến, góp phần mở rộng Nước Chúa.

Ngày hội Ơn gọi kết thúc với hy vọng mở ra chặng đường mới trong hành trình ươm mầm ơn gọi đời sống dâng hiến. Ước mong sẽ có nhiều bạn trẻ thấu hiểu và tiếp tục nuôi dưỡng mầm ơn gọi của mình qua đời sống đức tin, để phút giây nào đó trong hành trình cuộc đời các bạn lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi, hăng hái lên đường loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Giáo hạt Nam Định

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org