Tiếp nhận các ứng viên chuẩn bị lãnh nhận chức thánh Phó tế năm 2024

Vào sáng thứ Hai, ngày 22/4/2024, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên cử hành nghi thức tiếp nhận các ứng viên chuẩn bị lãnh nhận chức thánh Phó tế trong Thánh lễ tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội. Hiệp thông trong Thánh lễ, có quý Cha, quý Sơ và anh em Ứng sinh tại Tòa Giám mục.

Như tin đã đưa, vào ngày 23/4/2024, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên sẽ truyền chức Phó tế cho 20 chủng sinh của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Theo Giáo luật điều 1034, trước khi lãnh nhận chức thánh, ứng viên phải được tiếp nhận qua một nghi thức phụng vụ. Đồng thời, các ứng viên sắp được truyền chức phó tế phải tự tay viết và ký đơn xin gia nhập hàng giáo sĩ. Sau đó, họ sẽ được Bề trên tiếp nhận vào hàng ngũ các ứng viên thông qua nghi thức này.

Suy tư về Lời Chúa qua bài trích sách Tông đồ Công vụ, Đức TGM Giu-se đã chia sẻ: Thị kiến của thánh Phê-rô về chiếc túi thả từ trời xuống đã mở ra một trang sử mới trong công cuộc truyền giáo. Chúa Ki-tô được rao giảng không chỉ cho người Do-thái mà cho khắp thế giới. Kinh nghiệm này cũng lặp lại nơi thánh Phao-lô. Sau khi bị người Do-thái từ chối, thánh nhân tuyên bố: đáng lẽ anh em là người đầu tiên được nghe Tin Mừng nhưng anh em từ chối thì chúng tôi rao giảng ơn cứu độ cho dân ngoại. Qua nghi thức tiếp nhận, ngài mời gọi quý thầy chủng sinh hôm nay được tiếp nhận vào số ứng viên chức thánh và sẽ lãnh nhận thừa tác vụ Phó tế vào ngày mai, một lần nữa hãy xác quyết vào thừa tác vụ mình sẽ lãnh nhận là để phục vụ các linh hồn và Giáo Hội của Chúa.

Sau bài giảng, cha Giu-se Tạ Minh Quý, phó Ban ơn gọi xướng tên từng thỉnh nguyện viên để Đức TGM Giu-se thẩm vấn.

Nghi thức tiếp nhận được kết thúc với lời nguyện trọng thể: “Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và xin đoái thương lấy lòng nhân lành chúc phúc cho con cái Chúa đây là những người ao ước dâng mình phụng thờ Chúa và phục vụ dân Chúa trong thừa tác vụ thánh, để họ bền độ trong ơn kêu gọi, và nhờ liên kết với Đức Ki-tô Linh Mục trong tình yêu chân thành, họ được xứng đáng lãnh nhận nhiệm vụ tông đồ.”

Sau đó, Thánh lễ được tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Được biết, vào lúc 9h30, ngày 23 tháng 4 năm 2024, Đức TGM Giu-se sẽ cử hành Thánh lễ truyền chức Phó tế cho các ứng viên tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Truyền Thông TGP Hà Nội

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org