Giáo xứ Hàng Bột: Ươm mầm ơn gọi trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu

Trong Thánh lễ lúc 8h00, Chúa nhật Chúa Chiên lành, ngày 21/4/2024, Cha xứ Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi sống đời thánh hiến tại Giáo xứ Hàng Bột. Cùng với đó là chương trình giới thiệu về ơn gọi linh mục triều và một số dòng tu.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Giu-se Ma-ri-a nhấn mạnh đến ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của Thánh lễ này, qua đó giúp các bậc phụ huynh hiểu thêm về đời sống ơn gọi, để từ đó khuyến khích và nâng đỡ con em mình đáp lại tiếng mời gọi của Chúa.

Dưới ánh sáng Lời Chúa, Cha Giu-se Ma-ri-a giới thiệu đôi nét về các dòng tu, tu phục cũng như tôn chỉ của các dòng. Ngài mời gọi mọi người hãy luôn cầu nguyện cho các giáo sĩ và tu sĩ, để họ luôn có được tấm lòng nhân hậu, biết lắng nghe và tha thứ như Đức Ki-tô là mục tử nhân lành, vì các tu sĩ là những người thay mặt Chúa dẫn dắt đàn chiên ở trần gian. Cha xứ ước mong Giáo xứ Hàng Bột sẽ có thêm các mầm non ơn gọi sống đời thánh hiến, hầu mai này Hội thánh có thêm những thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao la.

Ước chi các em thiếu nhi, các bạn trẻ, biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa trong lời mời gọi “Đến và ở lại với Thầy”, biết mau mắn thưa tiếng “xin vâng” để phục vụ Chúa và tha nhân.

BTT Gx. Hàng Bột

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org