Lễ giỗ Đức Cố Giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng lần thứ 9 tại Nam Định

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 9 năm 2018, vào lúc 18h30, giáo xứ Nam Định đã long trọng tổ chức Thánh lễ giỗ 9 năm cho Đức cố Giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng.

Thánh lễ do Đức cha Lôrenxô Chu Văn Minh – Giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội chủ sự. Cùng đồng tế với ngài còn có cha xứ Giuse, cha phó Phanxicô, các cha nghĩa tử của Đức cố Giám mục Phaolô, quý cha trong và ngoài giáo hạt. Đại diện các giáo họ, các giáp, các hội đoàn và đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ đã hiệp thông tham dự Thánh lễ trong một bầu khí Phụng vụ sốt sắng, trang nghiêm và cảm động. Nơi ngôi Nhà thờ giáo xứ Nam Định hôm nay, toàn thể Gia đình giáo xứ cùng tưởng nhớ vị mục tử thân yêu trong ngày giỗ 9 năm của ngài.

Mở đầu thánh lễ Đức cha chủ tế đã nói đến ý nghĩa của thánh lễ hôm nay. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy nhớ về người cha kính yêu của chúng ta là Đức cố Giám mục Phaolô, để dâng lời cầu nguyện, mong linh hồn Đức cố Giám mục Phaolô được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Trong phần giảng lễ, Đức cha Lôrenxô đã nhắc lại hình ảnh và những nhân đức của Đức cố Giám mục Phaolô: đây là người ông, người cha, người thầy của chúng ta, ngài nổi bật là con người thánh thiện, đạo đức, khiêm tốn và tài năng. Ngoài ra, Đức cha Phaolô đã sống xuyên suốt 2 thế kỷ, ngài có công rất lớn trong việc xây dựng và giữ vững đời sống đức tin của Tổng Giáo Phận nói chung và giáo xứ Nam Định nói riêng. Cuối cùng, Đức cha Lôrenxô mời gọi cộng đoàn hiện diện không chỉ cầu nguyện cho Đức cha Phaolô, mà mỗi người hãy noi gương ngài sống đạo đức, thánh thiện, yêu thương và thực hiện giới răn mến Chúa yêu người, sống xứng đáng là con cháu, học trò của Đức cha Phaolô.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Lôrenxô cùng quý cha đến trước phần mộ Đức cố Giám mục Phaolô ở bên cung thánh để dâng hương tưởng nhớ đến ngài. Sau Thánh lễ, nhiều người còn nán lại trước mộ Đức cha, quỳ gối cầu nguyện cho ngài.

14534 gio 814534 gio 814534 gio 814534 gio 814534 gio 814534 gio 814534 gio 8

BTT Gx. Nam Định
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)