Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Giáo xứ Đồng Trì

Chùm ảnh Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Giáo xứ Đồng Trì ngày 01/11/2012:

Photo: JOS VƯƠNG
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ