Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Giáo xứ Đồng Trì

Chùm ảnh Lễ Các Thánh Nam Nữ tại Giáo xứ Đồng Trì ngày 01/11/2012:

Photo: JOS VƯƠNG
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ

[related_posts_by_tax posts_per_page="8" taxonomies="category" format="thumbnails" image_size="medium" link_caption="true" columns="4" public_only="true" title="TIN LIÊN QUAN:" ]