Giáo xứ Đồng Trì mừng Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời – quan thầy Đệ nhất Giáo xứ

Ngày 15 tháng 08 năm 2019. Cùng với Giáo hội Hoàn vũ, Giáo xứ Đồng Trì đã long trọng mừng Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – là Quan thầy đệ nhất của Giáo xứ.

Vào lúc 17h30, Cha xứ Antôn Trần Duy Lương đã chủ sự và cùng với cộng đoàn Giáo xứ rước kiệu tôn kính Đức Mẹ xung quanh khuôn viên của Giáo xứ.

Đúng 18h00, Cha xứ Antôn đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – quan thầy đệ nhất Giáo xứ Đồng Trì. Thánh lễ đã được diễn ra long trọng, trang nghiêm, sốt sắng. Cha chủ tế cùng với cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ đã cùng nhau dâng lên lời cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria đã ban cho Giáo xứ muôn vàn hồng ân trong suốt những năm tháng qua.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria ban cho cộng đoàn Giáo xứ hằng noi gương theo hai tiếng “Xin vâng” của Đức Mẹ, để cộng đoàn giáo xứ luôn biết vâng nghe theo tiếng Chúa gọi, cùng nhau chung tay xây dựng Giáo xứ thành một Giáo xứ thánh thiện, thăng tiến và đoàn kết hơn.

Một số hình ảnh về ngày lễ:

Hình ảnh: Giuse Song Hào
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ