Giáo xứ Đồng Trì đón Cha tân Chính xứ Phaolô Nguyễn Trung Thiên

Vào hồi 10 giờ 00, ngày 17 tháng 4 năm 2012, cha Phaolô Nguyễn Trung Thiên đã nhận bài sai và chìa khóa nhà thờ từ tay Cha Anphongsô Nguyễn Ngọc Châu – Quản hạt Chính tòa và đại diện Đức Tổng Giám mục chủ sự thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức, để chính thức trở thành cha chính xứ mới của giáo xứ Đồng Trì, kiêm nhiệm giáo xứ Nam Dư.
Cùng hiện diện trong thánh lễ và nghi thức nhậm chức, có quý cha trong giáo hạt Hà Nội, quý cha Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco, các nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ông bà đại diện các giáo xứ lân cận… và đông đảo giáo dân của giáo xứ Đồng Trì.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Gioan Lê Trọng Cung đã long trọng công bố quyết định bổ nhiệm quản xứ giáo xứ Đồng Trì cho Phaolô do Đức Tổng Giám mục Phêrô ấn ký.

Trong phần cử hành nghi thức nhận chức vụ chính xứ, cha Phaolô tuyên bố lại lời khấn hứa khi nhận chức linh mục, thực hiện các nghi thức nhận chìa khóa nhà thờ, kéo chuông thánh đường với ý nghĩa từ nay sẽ là vị cai quản và quy tụ đoàn chiên trong giáo xứ. Cha đại diện Đức Tổng Giám mục đã đặt cha xứ ngồi vào Tòa giải tội và cầu chúc cha tân chính xứ hãy noi gương thánh Gioan Vianey – quan thầy các linh mục, siêng năng đem tha thứ và bình an của Chúa cho các hối nhân qua bí tích Hòa giải.

Sau đây là một số hình ảnh:

Ban Truyền Thông Giáo xứ