Giáo lý viên hạt Chính Tòa mừng lễ bổn mạng Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Thứ Bẩy ngày 29/9/2018, anh chị em giáo lý viên thuộc Giáo hạt Chính tòa Hà Nội, đã cùng nhau quy tụ về giáo xứ Cổ Nhuế để mừng kính lễ quan thầy Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Vào lúc 8h30′, cha Tôma Aquinô Nguyễn Khánh Duy, S.J chia sẻ cho anh chị em Giáo Lý Viên về ơn gọi và căn tính của mình. Phần chia sẻ kết thúc, ngài hướng dẫn mọi người cầu nguyện và gợi ý xét mình ngang qua công việc giáo dục Đức tin mà mỗi người đang đảm nhiệm, sau đó mọi người cùng sốt sáng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

Đỉnh cao của ngày hội ngộ được tiếp diễn với Thánh Lễ đồng tế lúc 10h30’. Chủ tế Thánh Lễ là cha Giuse Vũ Quang Học – Đặc trách Ban Giáo Lý Giáo Phận, cùng đồng tế với ngài có Cha Tôma Aquinô Nguyễn Khánh Duy, S.J; Cha Giám quản Giuse Nguyễn Văn Ban – Đặc trách Giáo lý hạt Chính Tòa, Cha Giuse Trần Hữu Nam – Phó đặc trách, và hơn 70 anh chị em Giáo lý Viên đến từ các Giáo xứ trong Giáo hạt Chính tòa Hà Nội.

Chia sẻ trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Văn Ban đã nhấn mạnh với cộng đoàn về con đường thơ ấu thiêng liêng mà chị Thánh Têrêsa đã đi qua, từ đó ngài mời gọi mỗi anh chị em giáo lý viên trong khi thực thi sứ mạng giảng dạy giáo lý của mình, cũng hãy mặc lấy tâm tình đơn sơ, nhỏ bé với một tình yêu phó thác.

Trước khi Thánh Lễ kết thúc, bác Antôn Trần Văn Lợi thay mặt cho anh chị em Giáo Lý Viên cám ơn quý cha đã đến hiệp dâng Thánh Lễ và nâng đỡ tinh thần cho anh chị em Giáo Lý Viên hạt Chính tòa, đây quả là một sự khích lệ thật lớn để anh chị em tiếp tục nhiệt thành hơn trong công việc bổn phận của mình.

Sau Thánh Lễ quý cha và quý thầy cô giáo lý viên đã cùng chung chia bữa cơm thân mật trong tình huynh đệ.

Lạy Chúa, nhờ đời sống của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con biết sống thánh thiện và nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay.

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

14619 glv 22

BTT GLV Giáo Hạt Chính Toà
(Nguồn: tonggiaophanhanoi.org)