Gặp mặt linh mục Giáo hạt Nam Định tháng 12/2021

Thứ Ba, ngày 14/ 12/ 2021, quý Cha trong Giáo hạt Nam Định đã có buổi gặp mặt và chia sẻ mục vụ trong bầu khí thân mật tại giáo xứ Đại Lại. Cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Hy tổng kết lại công việc của giáo hạt trong những tháng qua.

Vì có sự thuyên chuyển một số cha vào đầu tháng 12 vừa qua, nên quý cha phải bầu lại để kiện toàn các ủy ban:

Ban Thiếu Nhi: cha Gioan B. Mai Văn Trường

Ban Ơn Gọi: cha Gioan Trần Văn Chiều

Phó ban ơn Gọi: cha Phêrô Trần Duy Hương

Ban Caritas: cha Antôn Phạm Văn Giảng

Phó ban Caritas: cha Phêrô Đặng Anh Việt

Ban Giáo dân: cha Antôn Trịnh Duy Công

Phó ban Giáo dân: cha Giuse Nguyễn Văn Ban

Ban Gia đình: cha Giuse Bùi Văn Cường

Ban Công Lý và Hòa bình: cha Giuse Phạm Minh Triệu

Ban Giới trẻ: cha Phêro Trần Hữu Nam

Ban Truyền giáo và đời sồng các linh mục: cha Gioan Lê Trọng Cung

Ban Thánh Nhạc: cha Đaminh Nguyễn Văn Tuân

Ban Truyền Thông: cha Vincent Phạm Văn Thắng

Ban Giáo lý: cha Gioan B.  Phan Văn Hà

Thủ Quỹ : cha Antôn Nguyễn Văn Diện

Thư Ký: cha Vincent Phạm Văn Thắng

Kết thúc buổi gặp gỡ là giờ chầu Thánh Thể. Trong bữa cơm thân mật, cha Quản hạt gửi lời chúc cha xứ Antôn Phạm Văn Giảng và cộng đoàn giáo xứ nhiều ơn Chúa trong ngày đại lễ Chúa Giáng Sinh sắp tới.

Buổi gặp mặt đã nói lên sự hiệp nhất trong tình huynh đệ của các cha trong Giáo hạt

BTT Hạt Nam Định

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org