Cung nghinh Thánh Thể Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại Giáo xứ Đồng Trì

Ngày 3/6/2018, tại Giáo xứ Đồng Trì, Cha xứ Antôn Trần Duy Lương đã long trọng cử hành Thánh Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Sau Thánh Lễ, Thánh Thể đã được Cha xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ cung nghinh vòng quanh khuôn viên nhà thờ giáo xứ. Trước khi được cung nghinh trở về cung thánh Nhà thờ, đoàn rước Thánh Thể đã dừng lại trước sân nhà Hội trường giáo xứ để cộng đoàn chiêm ngắm và thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể.

Sau đây là một số hình ảnh:

Hình ảnh: Song Hào
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ