Cộng đoàn Giáo xứ Đồng Trì đến thông công ngày Chầu Lượt của Giáo xứ Phú Ốc (Nam Định) – quê hương Cha xứ AnTôn

Vào Chúa Nhật ngày 12/8/2018, nhận lời mời của cộng đoàn Giáo xứ Phú Ốc, cộng đoàn Giáo xứ Đồng Trì đã cùng về chúc mừng và thông công với cộng đoàn Giáo xứ Phú Ốc chầu Mình Thánh Chúa nhân ngày Chầu lượt của Giáo xứ. Giáo xứ Phú Ốc cũng chính là giáo xứ quê hương của Cha Antôn Trần Duy Lương – Cha xứ Giáo xứ Đồng Trì. Trong hành trình về Giáo xứ Phú Ốc, cộng đoàn Giáo xứ đã vào Giáo xứ Phủ Lý nơi có Cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh là Cha nguyên chính xứ Giáo xứ Đồng Trì hiện làm Cha xứ Phủ Lý để chúc mừng ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời – quan thầy của Ngài.

Từ Giáo xứ Phủ Lý, cộng đoàn Giáo xứ tiếp tục hành trình về với Giáo xứ Phú Ốc. Khi đến nơi, đoàn đã vào chào thăm Cha xứ và đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của Cha phó xứ đại diện Cha xứ và Hội đồng mục vụ Giáo xứ. Đoàn cũng đã đến chào thăm gia đình của Cha xứ Antôn. Sau đó, cộng đoàn Giáo xứ đã tham dự thông công giờ Chầu Mình Thánh Chúa và Thánh lễ Tạ ơn cùng với toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Phú Ốc, cùng nguyện dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện và cầu nguyện cho Giáo phận nói chung, và cách riêng cho cộng đoàn Giáo xứ Phú Ốc ngày chầu lượt hôm nay và cũng đồng thời cầu nguyện cho chính Giáo xứ Đồng Trì chúng ta.

Một số hình ảnh trong ngày Chầu lượt của Giáo xứ Phú Ốc, thuộc Giáo hạt Nam Định, Tổng Giáo Phận Hà Nội được Ban Truyền Thông Giáo xứ Đồng Trì ghi lại:

 

Hình ảnh: SONG HÀO
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ