Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 7/2018 – Cầu cho các Linh mục trong sứ vụ của các ngài

Xin cho các linh mục, những người cảm thấy mệt mỏi và cô đơn trong hoạt động mục vụ của các ngài, có thể tìm thấy sự trợ giúp và an ủi trong việc kết hiệp mật thiết với Chúa và trong tình bạn với các anh chị em.