Những nghịch lý nơi Thiên Chúa – Lễ Thánh Giuse 19-3 – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên