Thông cáo chung kết khóa họp thứ 10 của Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ vị thành niên

Khóa họp thứ 10 của Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ vị thành niên kéo dài trong 3 ngày, từ 04-07/04/2019.

Mở đầu thông cáo chung kết, ủy ban nhắc lại lời của ĐTC Phanxicô trong ngày bế mạc khóa họp Bảo vệ trẻ vị thành niên 24/02: “Những kết quả tốt nhất và giải pháp hiệu quả nhất mà chúng ta có thể dành cho các nạn nhân, cho Dân của Mẹ Giáo hội thánh thiện và cho toàn thế giới, là sự dấn thân cho sự hoán cải của cá nhân và tập thể, sự khiêm nhường học hỏi, lắng nghe, trợ giúp và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.”

Học hỏi, lắng nghe

Tiếp đến, thông cáo cho biết, trong khóa họp, có phần trình bày chứng từ của một bà mẹ đến từ vùng hạ sa mạc Sahara châu Phi, người là nạn nhân của nạn ấu dâm bởi giáo sĩ. Việc nghe chứng từ này là một phần của sự dấn thân không ngừng của Ủy ban để bắt đầu mọi nỗ lực từ việc chú ý lắng nghe các nạn nhân.

Trợ giúp và bảo vệ

Thông cáo cũng ghi nhận rằng trong phần khai mạc Khóa họp, ĐHY Séan Patrick O’Malley, Chủ tịch Ủy ban, đã gửi đến các thành viên lời chào của ĐTC, cũng như sự cảm kích của ĐTC về sự giúp đỡ của Ủy ban trong việc khởi đầu đề xuất về khóa họp hồi tháng 2 và các hướng dẫn và quy tắc bảo vệ trẻ em vừa được Quốc gia thành Vatican, Tòa Giám quản Quốc gia thành Vatican và Giáo triều Roma ban hành gần đây. Kết quả cuối cùng của khóa họp hồi tháng 2 cho thấy nhận thức rõ ràng về vai trò quan trọng của đời sống và sứ vụ của Giáo hội trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, nhưng cũng cho thấy còn nhiều việc phải làm.

Các dự án của Ủy ban

Hội đồng Tòa thánh về bảo vệ trẻ em, với sứ vụ cố vấn cho ĐTC và qua ngài, trợ giúp việc lãnh đạo các Giáo hội địa phương, đã đưa ra một số dự án, bao gồm: việc thành lập một Hội đồng tư vấn trên mạng cho các nạn nhân; một ngày nghiên cứu nội bộ với các chuyên gia quốc tế để hiểu nạn xúc phạm tình dục và ý nghĩa của nó và để ngăn chặn việc lạm dụng trong tương lai; dự án thành lập một công cụ kiểm tra để hỗ trợ các giáo hội địa phương trong việc thành lập, thực hiện, xem xét và kiểm tra các chương trình bảo vệ; nghiên cứu để đánh giá tình trạng thực hiện việc giáo dục và đào tạo việc bảo vệ trong các trường Công giáo, bắt đầu với các dự án thí điểm ở Nam Phi, Colombia, Ấn Độ, Philippines và Tonga; khóa học quốc tế về các vấn đề liên quan đến sự bảo mật và minh bạch, chú trọng đặc biệt đến tiến trình xử phạt theo giáo luật, được dự kiến vào tháng 12/2019.

Đối thoại với Tòa Thánh

Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ trẻ em tiếp tục đối thoại với các Bộ và Cơ quan của giáo triều Roma có trách nhiệm trong lĩnh vực phòng ngừa bảo vệ, bao gồm Bộ giáo lý đức tin, Bộ giáo dân, gia đình và sự sống, Bộ tu sĩ, Bộ giáo sĩ và Bộ Giám mục.

Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ trẻ em được ĐTC Phanxicô thành lập vào tháng 03.2014 để đề xuất những sáng kiến phù hợp nhất cho việc bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương và thúc đẩy trách nhiệm địa phương trong các Giáo hội cụ thể.

Hồng Thủy

Theo nguồn: https://www.vaticannews.va