Thánh lễ tạ ơn nhận xứ Hoàng Xá của Cha Giu-se Ngụy Thành Khương

Thứ Tư, ngày 4/10/2023, cộng đoàn hai Giáo xứ Hoàng XáHoàng Hạ vui mừng chào đón Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng về chủ sự Thánh lễ tạ ơn nhận xứ của Cha Giu-se Ngụy Thành Khương. Thánh lễ được long trọng cử hành vào lúc 9h30, với sự hiện diện của Cha Quản hạt Lý Nhân Phan-xi-cô Xa-vi-e Lê Thanh Nghị, quý cha trong và ngoài Giáo hạt, quý thầy chủng sinh, quý sơ và đông đảo cộng đoàn các giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản hạt Phan-xi-cô Thanh Nghị đã công bố văn thư bổ nhiệm Cha Giu-se Ngụy Thành Khương làm chính xứ Giáo xứ Hoàng Xá và Hoàng Hạ. Kế đó, Cha Tổng Đại diện An-tôn đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha tân chính xứ Giu-se.

Sau khi được Cha Tổng Đại diện An-tôn trao chìa khóa tượng trưng cho quyền quản trị và thánh hóa dân Chúa, Cha xứ mới Giu-se đã long trọng tuyên xưng đức tin trước sự chứng kiến của cộng đoàn hiện diện. Nghi thức nhận xứ của Cha Giu-se được tiếp diễn với việc trao ghế chủ toạ, giếng rửa tội, tòa giải tội, chuông nhà thờ và mở cửa nhà Chầu.

Trong phần giảng Lời Chúa, Cha Tổng Đại diện An-tôn chia sẻ về sứ vụ của người mục tử không chỉ được sai đến với những anh chị em tín hữu, nhưng còn được sai đến những nơi chưa nhận biết Chúa trong vùng đất này. Như vậy, cha xứ không chỉ có nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên, mà còn có nhiệm vụ đi tìm con chiên lạc để cùng quy tụ đoàn chiên về một Chúa chiên. Qua đó, Cha An-tôn mời gọi cộng đoàn hãy cộng tác với Cha xứ để xây dựng cộng đoàn đức tin mạnh mẽ và hiệp nhất yêu thương, sống trong an bình mà chính Chúa ban tặng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện có lời cảm ơn Cha Tổng Đại diện An-tôn, quý cha, và quý khách đã đến hiệp thông cùng Giáo xứ trong ngày trọng đại này.

Đáp lời, Cha tân chính xứ Giu-se cũng gửi lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giu-se đã tin tưởng bổ nhiệm ngài làm linh mục chính xứ Hoàng Xá và Hoàng Hạ. Đặc biệt, Cha cũng bày tỏ tâm tình tri ân Cha Tổng Đại diện An-tôn, quý cha, quý ân thân nhân và cộng đoàn các Giáo xứ Kẻ Nghệ, Hà Thao, Giáo xứ quê hương Phúc Châu đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài trong ngày hôm nay.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha tân chính xứ Giu-se trong sứ vụ mới. Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy ân sủng trên Cha Giu-se, để với nhiệt huyết tông đồ mà Chúa trao ban, Cha Giu-se sẽ là khí cụ bình an và mang nhiều con chiên lạc trở về với Chúa.

BTT Giáo hạt Lý Nhân

Facebook

Twitter

Email

Print

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org